ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Saturday, December 11, 2010

ADIL
oleh:
Kembara Bahasa

Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menghuraikan konsep 'adil' sebagai sesuatu yang bertitik tolak pada diri sendiri - kenal akan siapa dirinya, tahu tentang kedudukan dan kemampuannya, tanggungjawabnya kepada Pencipta, dirinya dan makhluk lain. Tanpa semua itu, seseorang kehilangan adab, kerana tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Akibat tiadanya keadilan dan adab, berlakulah kezaliman.

facebook,
Kembara Bahasa

No comments: