ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Sunday, September 9, 2012

Hudud:Sedikit Komen Atas Tulisan Dr.Maza

Tentunya tulisan Dr Mohd Asri Zainal Abidin, bekas Mufti Perlis tentang hudud selaras dengan perkembangan semasa di mana ketika itu Hudud hangat dibicarakan. Saya sengaja menyiarkan tulisan tokoh itu di sini, kerana merasa terpanggil untuk memberikan sedikit komen. Tokoh ini bukanlah asing lagi bagi masyarakat Islam di sini, di mana tulisannya berselarak di sana sini yang boleh dianggap cendiakawan sebaris dengan Dr. Zaharuddin Abd. Rahman dan lain-lain yang menguasai dua tamadun, iaitu Islam dan Barat.

Saya pun tidak ingin memanjangkan komen ini, memandangkan isu ini sudah berlalu walaupun masih relevan untuk diperkatakan. Kesimpulan yang dapat dibuat oleh Dr. Maza ialah Hudud tidak sesuai dilaksanakan sekarang ini memandangkan keadaan masyarakat yang begitu bobrok dan tidak mencukupi syarat-syarat untuk sesuatu hukum Hudud itu dilaksanakan. Tetapi beliau tidak pula menyebut untuk dikanunkan atau dilembagakan, atau dijadikan sebahagian dari undang-undang negara, memandangkan hudud wajib dilaksanakan oleh umat Islam apabila cukup syarat-syaratnya, Menguatkuasakan Hudud sebagai undang-undang negara bagi menggantikan Kanun Kesiksaan dan Kanun Acara Jenayah adalah adalah berbeza dengan menjalankan hukum-hukum itu apabila menepati syarat-syaratnya. Menolak Hudud sebagai batang tubuh undang-undang negara adalah berbeza dengan  menolak hudud dari dilaksanakan secara praktikal untuk sesebuah negara.

Saya berpendapat hujah beliau menolak hudud kerana tidak sesuai dengan keadaan semasa adalah bercanggah dengan Islam itu sendiri yang menjadikan Hudud sebagai undang-undang bagi mencegah dari berlakunya jenayah berat dari kacamata Islam. Soal pelaksanaan adalah soal yang lain. Menerima hudud sebagai teras undang-undang jenayah tidaklah sama dengan penolakan terus dari ianya dilaksanakan. Adakalanya beliau memperluaskan Hudud itu kepada sempadan Allah, apa-apa yang ditegah oleh Allah seperti sempadan halal haram dan lain-lain. Itu sepatutnya tidak termasuk dalam perbincangan Hudud sebagai hukum bagi pencegahan jenayah. Umat Islam sepatutnya menjadikan Hudud sebagai teras undang-undang jenayah jika mencukupi syarat-syarat ianya dilaksanakan. Bukannya memberikan alasan zaman sekarang tidak sesuai dilaksanakan Hudud. Jika syaratnya tidak cukup, kita tidak akan laksanakan hudud, sebaliknya memilih hukum yang lebih sesuai mengikut urutan hukum Islam, seperti ta'azir dan sebagainya.
Umpamanya jika seseorang itu mencuri kerana lapar, pengagihan ekonomi yang tidak adil, atau adalah lai-lain keraguan, atau harta hak milik awam dan sebagainya, hudud tidak akan dilaksanakan.

Oleh yang demikian, kita tidak seharusnya mengatakan hudud tidak sesuai untuk dilaksanakan di zaman sekarang, tetapi kita tidak melaksanakannya kerana kekurangan syarat-syaratnya. Ini lebih bertepatan dengan kehendak Islam dan bukan mengatakannya ianya tidak sesuai. Itu adalah hujah orientalis untuk melihat Islam itu tidak dihayati sepenuhnya oleh umat Islam. Wallahu a'lam.

Alkundangi,
9.9.12,