ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Wednesday, September 24, 2008

BANGSA MALAYSIA DAN INTEGRASI NASIONAL: KENYATAAN ATAU KHAYALAN?

BANGSA MALAYSIA DAN INTEGRASI NASIONAL: KENYATAAN ATAU KHAYALAN?


Persoalan mengenai Bangsa Malaysia bukanlah satu perkara baru.Isu ini sebenarnya sudah lama diperkatakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke empat,Tun Dr.Mahathir Mohamed khususnya dalam satu kertaskerjanya yang terkenal, Malaysia Melangkah Ke Hadapan tatakala membincangkan satu dasar penting negara,iaitu Wawasan 2020.Menurut Abu Hassan Adam (1991),hasrat sebegini mungkin asing bagi rakyat Malaysia yang hidup 20 tahun lampau,namun bagi masyarakat Malaysia kini, ia mungkin merupakan satu hasrat yang mungkin dapat dicapai kewujudannya.Kalau kita melihat satu bahasa boleh menyatukan kaum di negara ini dan telah terbukti Malaysia mampu berbuat demikian, apakah cita-cita untuk membentuk satu Bangsa Malaysia itu hanyalah satu khayalan?

Dalam kertas kerja Tun Dr.Mahathir itu, terdapat satu gagasan tentang konsep Bangsa Malaysia yang sedang diperkatakan ini.Pembentukan bangsa Malaysia adalah merupakan satu cabaran yang besar,namun ia merupakan satu hasrat ke arah keperibadian bangsa yang mantap dari kepelbagaian kaum dan keturunan yang kita warisi dari sejarah kolonial Inggeris yang telah memberikan kesan yang mendalam terhadap polarisasi kaum di negara ini.

Tentunya agak sukar untuk memberikan takrif atau definisi tentang Bangsa Malaysia yang diidamkan oleh bekas Perdana Menteri itu. Namun begitu, berdasarkan realiti sejarah sosial negara ini,kita mungkin dapat membayangkan bahawa ia tentulah terdiri dari tiga bangsa utama yang menjadi warganegara bagi negara ini,tetapi ia mestilah bangsa yang moden dan baru,yang dibentuk dari kepelbagaian unsur sosial dan kebudayaan rakyat negara ini.Dilihat dari sudut nasionalisme Melayu, gagasan yang paling realistik adalah ia merupakan pembentukan satu bangsa yang baru yang berasaskan unsur-unsur kemelayuan yang bakal menjadi terasnya atau penakrifnya (Rustam A.Sani,1993).

Seandainya cita-cita untuk membentuk satu Bangsa Malaysia ini menjadi kenyataan, masalah perpaduan dan integrasi nasional akan selesai setakat itu sahaja.Tidak perlu lagi usaha-usaha lain dibuat. Hal ini bermakna, pembentukan Bangsa Malaysia adalah satu-satunya jalan yang paling berkesan untuk menyelesaikan masalah ini dalam konteks negara kita. Sebenarnya ia bukannya sesuatu yang mudah, kerana negara ini wujud dan terbangun dari pelbagai kaum, dengan pelbagai agama dan kepercayaan, ekonomi dan wilayah, tempat tinggal dan sebagainya. Namun kita boleh melontarkan satu soalan, ‘apakah Bangsa Malaysia itu dapat dibentuk?.”

Untuk membentuk satu bangsa menurut Tan Sri Ghazali Shafei (1997),kita tidak seharusnya meniru bulat-bulat dari Indonesia atau China atau negara yang homogenus dan mudah dengan menyatukan warga serta bangsa tanpa asas pertimbangan.Apa yang ada di Indonesia adalah keturunan suku atau etnik, seperti suku Acheh,suku Bugis,suku Sunda dan sebagainya.Semua suku ini berasal dari wilayah yang digelar Indonesia. Sedangkan keadaan di Malaysia jauh berbeza di mana orang-orang Cina dan India adalah berasal dari luar serta mempunyai negaranya sendiri yang amat berbeza dari segi tamadun dan sejarahnya.

Dalam usaha untuk membentuk Bangsa Malaysia ini,kita tidak akan dapat mengelak dari timbulnya persoalan “definitive race” atau bangsa penentuan yang paling sahih.Soal ini mungkin tidak timbul sekiranya dua atau tiga bangsa dengan bilangan yang hampir sama meneroka satu wilayah yang kosong atau bangsa yang mendatang itu kuat dan mampu menguasai penduduk peribumi sepertimana yang berlaku di Amerika, Australia dan New Zealand.Pembentukan suatu bangsa itu,walau bagaimanapun mungkin boleh dicapai melalui Wawasan 2020, dengan berlandaskan semangat rukunegara, di samping mengadakan dasar yang dapat mengawasi kesan-kesan pembangunan atau perindustrian terhadap nilai teras kebudayaan. Dalam ertikata lain seseorang itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Bangsa Malaysia, mempunyai kerakyatan Malaysia,tanpa mengira asal keturunannya dan dia merasakan ianya mempunyai kebudayaan Malaysia yang tersendiri,orang sebegini mungkin boleh diterima sebagai Bangsa Malaysia yang dimaksudkan itu (Tan Sri Ghazali Shafei,1997).

Kalau kita melihat lebih jauh,sebenarnya ada beberapa faktor yang membantu untuk mewujudkan Bangsa Malaysia itu.Terdapat beberapa unsur yang membolehkan tercapainya perpaduan kaum di negara ini, umpamanya melalui sistem pendidikan yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantarnya.Selain itu aktiviti budaya yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum tentunya dapat menyumbang kepada pembinaan bangsa tersebut.Dengan demikian, aktiviti budaya,perkahwinan campur di antara kaum dan wilayah dapat mempercepatkan proses persefahaman dan pembentukan nilai-nilai keluarga dan negara-bangsa yang positif. Ia juga boleh disokong dengan pembangunan ekonomi yang bersepadu dan adil bagi setiap bangsa dan wilayah (Mohd.Johari Hj.Yaakub,et.al(ed),1997).

Namun di sana faktor penghalangnya juga banyak.Umpamanya pemisahan sosial yang disebabkan oleh perbezaan budaya ,agama,pengaruh media massa, pendidikan, penglibatan dalam organisasi sosial yang bersifat perkauman atau pertubuhan-pertubuhan perniagaan. Perbezaan yang lahir akibat dari sini merupakan halangan dalam pembinaan negara-bangsa itu. Faktor pemisahan oleh wilayah juga boleh dipandang sebagai faktor penghalang.Walaupun negara kita sudah maju,tetapi di sesetengah tempat keadaan masih mundur,khususnya di Kelantan,Terengganu,Sabah dan Sarawak.Sementara itu,kawasan-kawasan mundur kebanyakannya didiami oleh kaum bumiputera,manakala kawasan bandar dan wilayah-wilayah yang lebih maju diduduki oleh kaum Cina.Keadaan ini menyebabkan jurang kemiskinan antara wilayah dan kaum masih wujud walaupun berbagai usaha telah dan sedang diambil.

Faktor lain ialah wujudnya parti-parti politik yang berasaskan etnik dan setiap parti dipersepsikan sebagai menjaga kumpulan etnik masing-masing.Walaupun kebanyakan parti-parti terbesar seperti UMNO,MCA dan MIC serta Gerakan bergabung dalam Barisan Nasional,namun ada ketikanya muncul juga konflik di kalangan parti-parti komponen tersebut yang kadangkala menggugat kestabilan politik dan perpaduan kaum di negara ini.Satu lagi masalahnya adalah sikap parokialisma,prejudis dan curiga di kalangan anggota masyarakat.Sikap prejudis terhadap wilayah yang terdiri dari Semenanjung,Sabah dan Sarawak turut menyukarkan persefahaman dan semangat perpaduan di kalangan pelbagai etnik ini.Permasalahan sosial yang timbul di kalangan masyarakat seperti permasalahan setinggan ,masalah penagihan dadah, bohsia,jenayah yang kian meningkat,penderaan dan masalah pendatang asing pula mengurangkan tumpuan kerajaan terhadap pembinaan bangsa tersebut,di samping permasalahan dan gejala sosial itu menuntut sejumlah peruntukan yang banyak untuk menanganinya (Mohd.Yaakub Hj.Johari et.al(eds),1997).

Sesungguhnya pembinaan Bangsa Malaysia ini amat rapat kaitannya dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional di negara ini,di mana ia adalah satu konsep yang penting di antara sekian banyak dasar sosial di negara kita ini.Permasalahan masyarakat majmuk yang terhasil akibat kesan-kesan sejarah tidak mampu kita tangani jika perpaduan dan integrasi tidak wujud. Namun begitu, ia adalah satu proses yang memerlukan sikap toleransi,keterbukaan dan keinginan menerima orang lain tanpa rasa prejudis yang akhirnya akan melahirkan satu masyarakat Malaysia yang kita idamkan itu.Masyarakat yang bersatu bukan hanya mempunyai satu angka rujuk, satu identiti,jatidiri dengan nilai yang sama,tetapi ia juga hendaklah merupakan satu masyarakat yang tidak mudah tergugat apabila ada kuasa lain cuba memecahbelahkannya.Namun sehingga kini apakah usaha-usaha yang telah dan sedang dijalankan itu berhasil untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu? Apakah integrasi nasional kini bukan lagi merupakan masalah negara?Inilah beberapa persoalan yang perlu kita teliti selanjutnya.

Prof.Jayum A.Jawan berpendapat bahawa “memang wujud perpaduan nasional apabila Barisan Nasional memerintah negara ini dengan penglibatan semua kaum atau pemimpin setiap kelompok etnik di negara ini.Jelas,perpaduan seperti contoh itu menunjukkan adanya kerjasama.Orang-orang Melayu,Cina,India,Kadazan dan Dayak bekerjasama,bertolak ansur dan berakomodasi antara satu sama lain.Tetapi perpaduan itu tidak lebih dari itu.Integrasi merangkumi perpaduan seperti ini,namun ia lebih dari itu sebenarnya.Integrasi merujuk kepada proses penyatuan biologikal.Kesediaan berkahwin di antara etnik memcerminkan tahap integrasi kerana melalui perkahwinan secara besar-besaran integrasi dan perpaduan sebenar boleh dicapai.Proses ini melibatkan kesediaan berkahwin dan mencari pasangan di luar kelompok sendiri yang dari konsep sosiologi dikenali sebagai exogami (Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A.Jawan(eds),2001,m.s.237).

Jelaslah apabila kita memerhati keadaan masyarakat Malaysia hari ini,memang wujud unsur-unsur perpaduan itu.Usaha kerajaan mewujudkan berbagai dasar sosial sedikit sebanyak telah mendatangkan hasilnya.Polarisasi kaum kian berkurangan.Namun di sana masih ada berbagai masalah perpaduan dan integrasi nasional itu.Pencapaian orang Melayu dalam bidang ekonomi masih belum begitu berjaya sepertimana yang diharapkan.Begitu juga perbezaan di antara wilayah yang maju dan mundur,di antara bandar dan luar bandar,di antara pantai Barat dan pantai Timur dan di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Perbezaan ekonomi masih jelas kelihatan.Tidak hairanlah,dalam perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini,suara-suara ke arah mewujudkan semula Dasar Ekonomi Baru atau meneruskan dasar berkenaan yang telah pun tamat tempuhnya itu jelas kedengaran di sana sini.

Keadaan sesetengah anggota masyarakat yang terpinggir atau tertinggal dari arus pembangunan negara menampakkan bahawa dasar-dasar sosial itu tidak sepenuhnya berjaya menyusun semula masyarakat berbilang kaum di negara ini dari berbagai sudut termasuk keadilan ekonomi dan pembangunan wilayah.Di samping itu masalah perpaduan dan integrasi nasional sesekali masih beriak seperti riak-riak kecil di air tenang. Dalam soal-soal terbaru kebelakangan ini seperti Sekolah Wawasan, penentangan terhadap idea sekolah itu memperlihatkan sukarnya menyatukan masyarakat Malaysia dalam ertikata yang sebenarnya seperti yang dikehendakki oleh pihak kerajaan.Begitu juga dengan permasalahan meritokrasi dalam hal pengambilan pelajar ke insititusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang masih hangat dibincangkan oleh anggota masyarakat yang sekali sekala terlihat di dada-dada akhbar.

Begitulah sebenarnya,memang sukar untuk mewujudkan satu perpaduan yang mantap, apalagi perpaduan itu untuk mencapai tahap integrasi nasional,atau tahap pembinaan Bangsa Malaysia sepertimana yang disarankan melalui Wawasan 2020.Memang harapan kita, harapan pemerintah dan harapan para pembuat dasar adalah untuk melihat wujudnya satu bangsa yang diidam-idamkan itu.Walaupun bentuk Bangsa Malaysia itu sudah terbayang-bayang seperti dari beberapa pendapat yang disebutkan terdahulu,namun penyatuan menjadi semakin sukar bila a melibatkan soal agama dan kebudayaan.Inilah realitinya yang terpaksa dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Kenyataannya dalam hal ini, kita sebenarnya hanya dapat dan mampu mewujudkan perpaduan dalam soal-soal bahasa,ekonomi, dan mungkin juga wilayah atau penempatan.Tetapi kepelbagaian tetap akan wujud,istimewa dalam bidang agama dan budaya.Itulah corak perpaduan yang mampu kita capai setakat ini.Kita tidak dapat berkhayal lebih dari itu. Atau seperti kata Prof.Jayum A.Jawan,”kepelbagaian ini andainya dikekalkan,maka proses pembinaan negara-bangsa itu tidak lain tidak bukan samalah ertinya dengan konsep dan proses perpaduan dalam kepelbagaian (unity in diversity),yang jelas merupakan bentuk perpaduan dan integrasi yang sangat berjaya diwujudkan setakat ini (Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A.Jawan,2001,m.s.251).”

Sebagai kesimpulannya dapatlah kita katakan bahawa proses pembinaan Bangsa Malaysia dan integrasi nasional itu adalah amat penting terutama bagi sesebuah negara seperti Malaysia ini,di mana wujudnya masyarakat berbilang kaum hasil dari peninggalan sejarah dan dasar kolonialisme yang diamalkan oleh penjajah British.Namun ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan terutama apabila ia melibatkan masalah-masalah seperti agama dan kebudayaan.Memang menjadi harapan kita dan harapan kerajaan agar masyarakat berbilang bangsa ini dapat bersatu dalam membangunkan negara dan menjaga serta mengawasi keamanannya.Namun realitinya manusia tidak semudah itu untuk disatukan apalagi jika kita harapkan penyatuan itu mencapai tahap biologikal dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identiti yang tersendiri.Namun kita masih boleh bersatu, bersatu dalam kepelbagaian sepertimana yang diamalkan sekarang.Sesungguhnya kita masih ada harapan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, namun usaha-usaha yang gigih dan pengorbanan dari setiap kaum sahaja yang dapat menjamin tercapainya integrasi nasional dan seterusnya terhasilnya satu Bangsa Malaysia yang menjadi harapan kita semua.


AlKundangi,

Dipost pada 24.9.2005

No comments: