ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Thursday, August 13, 2009

PENDOBRAK BERHALA -V

Islam telah memilih untuk mengeringkan sumber perhambaan itu, sehingga pada akhirnya sistem itu akan hancur dengan sendirinya, tanpa harus mengalami kegoncangan kemasyarakatan yang tidak mungkin dikembalikan lagi. Islam mulai dengan mengeringkan sumber-sumber dan mata air seluruh perhambaan, selain dari tawanan perang yang dilakukan sesuai dengan hukumnya. Sebabnya adalah kerana di saat itu masyarakat-masyarakat yang anti Islam menjadikan hamba terhadap tawanan-tawanan kaum Muslimin, sesuai dengan kebiasaan antarabangsa. Jadi kalau sekiranya Islam membatalkan sistem perhambaan, tentulah hanya hal ini akan terbatas pada tawanan-tawanan perang orang yang bukan Islam yang ditawan oleh pasukan Islam. Sedangkan tawanan yang berasal dari kaum Muslimin akan tetap mengalami nasib buruk kerana perhambaan yang tetap berlaku di pihak sana. Keadaan ini akan menjadikan orang orang bukan Islam merasa lebih bersemangat untuk menawan kaum Muslimin. Untuk keadaan sistem kemasyarakatan yang ada di waktu itu AlQuran tidak pernah mengeluarkan teks untuk memperhamba tawanan perang. Ia hanya berkata:

" Kamu boleh membebaskan tawanan perang atau meminta wang tebusan sampai peperangan selesai."(Muhammad:4).

Demikian pula Alquran tidak menjelaskan agar tawanan perang itu jangan diperhambakan. Dengan demikian maka suatu negara yang Islam diberi kebebasan untuk mengambil sikap terhadap tawanan perang yang jatuh ke tangannya, sesuai dengan kepentingannya, dan perlakuan musuh-musuhnya terhadapnya. Ia boleh menebus tawanan perang kalau dipersetujui oleh kedua belah pihak. Boleh pula dipertukarkan, dan boleh juga dijadikan hamba terhadap pihak yang memperhambakan kaum Muslimin. Dengan begitu maka tidak akan terjadi tawanan perang dari pihak kaum Muslimin saja yang menjadi hamba sedangkan tawanan perang dari pihak musuh menjadi orang-orang yang bebas merdeka. Hal ini berlangsung terus sampai ada kesempatan bahawa masalah ini dapat diatur dengan persetujuan bersama.


AlKundangi,
13.8.2009,
disunting dari,
Syed Qutb,Dirasatul Islamiyyah.

No comments: