ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Thursday, August 6, 2009

KISTIMEWAAN RISALAH ISLAM - 1

KEISTIMEWAAN RISALAH ISLAM - I

Di antara yang membezakan Islam daripada agama-agama, falsafah-falsafah dan ideologi-ideologi yang dikenal manusia ialah ciri yang menyeluruh (syumul) dengan segala pembawaan maknanya yang merangkumi dan meliputi segala-galanya. Ia merangkumi semua zaman dan meliputi seluruh kejadian dan kehidupan manusia. Seorang ulama menggambarkan kesyumulan itu seperti berikut:

"Islam adalah risalah yang panjangnya meliputi semua zaman, lebarnya mengatur segenap lapis hidup manusia dan dalamnya merangkumi persoalan dunia dan akhirat."

Risalah Semua Zaman

Islam adalah risalah bagi setiap zaman dan generasi, bukanlah risalah terhad pada masa tertentu yang peranannya habis dengan berakhir zaman itu, sebagaimana keadaan risalah nabi-nabi terdahulu dari Muhammad SAW. Bahawa setiap nabi diutus bagi jangka masa tertentu. Bila tempuh itu habis, maka Allah SWT mengutus pula nabi yang lain. Adapun Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Oleh itu risalahnya adalah risalan yang abadi yang berkekalan hingga ke hari kiamat dan meliputi seluruh alam. Risalah ini membawa hidayah yang terakhir kepada umat manusia. Jelaslah tidak ada syariat selepas Islam, tidak ada kitab selepas AlQuran dan tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW.

Tidak ragu-ragu lagi bahawa Islam adalah risalah masa depan yang abadi dan risalah masalalu yang jauh. Sesungguhnya pokok Iktikad dan Akhlaknya adalah menjadi risalah bagi tiap-tiap nabi yang diutus dan tiap-tipa kitab yang diturunkan. Maka semua nabi datang dengan Islam, menyeru kepada Tauhid dan menjauhi Thaghut.

“Dan tidak kami utus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami mewahyukan kepadanya: Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka sembahlah kamu akan Aku (Allah).(AlAnbiya’:25).

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah Thahghut..(AnNahlu:36).


Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk golongan muslimin (AlBaqarah:132).

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihissalam berkata:

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang Muslim kepadamu dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang muslim kepadaMU (AlBaqarah:128).

Nabi Ibrahim dan Nabi Yaacub berwasiat kepada anak-anaknya:

Hai anak-anakku,sesungguhNya Allah SWT telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.(AlBaqarah:132).


ISLAM RISALAH SELURUH ALAM

Apabila risalah Islam ini tidak terbatas kepada masa dan generasi, maka demikian pulalah ia tidak terbatas kepada suatu tempat, atau segolongan umat atau satu bangsa atau satu kelas masyarakat tertentu. Sesungguhnya ia adalah risalah sejagat yang merangkumi setiap umat, setiap jenis manusia, setiap bangsa dan setiap kelas dalam masyarakat. Ia bukan satu risalah bagi bangsa yang tertentu , yang mendakwa bangsanya pilihan Tuhan dan seluruh manusia mesti tunduk kepadanya. Ia bukan risalah bagi kawasan tertentu sehingga kawasan-kawasan lain terpaksa mengakuinya supaya ia dapat menarik keuntungan kepadanya.

Ia bukan risalah kepada satu kelas tertentu dalam masyarakat supaya ia dapat memerintah kelas-kelas yang lainnya berkhidmat untuk kepentingannya atau mengikut kemahuannya atau pun ia dapat mengeksploitasinya, samada kelas yang berkuasa itu dari kalangan orang-orang kuat atau orang-orang lemah, dari kalangan pemimpin atau hamba, dari kalangan orang-orang kaya atau miskin atau pun dari kalangan rakyat marhaen.

Sesungguhnya Islam adalah risalah untuk seluruhnya, bukan untuk kepentingan satu golongan manusia. Dan tidaklah menjadi hak monopoli satu golongan tertentu untuk memahamkan, mentafsirkan serta mendakwahkan Islam seperti yang difahamkan oleh ssesetengah orang. Sesungguhnya ia adalah hidayah Tuhan manusia kepada setiap manusia dan rahmat Allah bagi setiap hamba Allah.

“Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta Alam.”(AlAnbia:107).

“AlQuran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat.”(AlAn’am:90).


Sesetengah orientalis menyangka Nabi Muhammad tidak mengisytiharkan pada permulaannya bahawa beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, tetapi hal itu dilakukannya setelah beliau mendapat kemenangan ke atas kaumnya bangsa Arab. Maka ayat-ayat yang disebutkan di atas itu menolak sangkaan mereka. Ini disebabkan kesalahfahaman mereka berhubung ayat-ayat makkiyyah (yang diturunkan di Mekah). Ayat-ayat sepertinya banyak diturunkan pada masa-masa permulaan turunnya AlQuran.

Sheikh Yusoff AlQardhawy.
Sumber:Islam Dakwah Yang Syumul.
http://alkundangi.blogspot.com
6.8.2009

No comments: