ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Sunday, August 2, 2009

PENDOBRAK BERHALA-II

Ia adalah satu revolusi menentang perbedaan kemasyarakatan dan sistem kelas. Bagi para pemimpinQuraisy,semuanya dapat dilakukan selain dari menghanurkan kebanggaan keturunan dan memuja-muja ketinggian keturunan. Dalam pemikiran para pemimpin ini kepercayaan itu tidak masuk akal dan berhala-berhala mereka tertawakan. Mereka tahu apa yang diserukan oleh Muhammad SAW itu jauh lebih baik dibandingkan dengan akidah yang mereka miliki. Walaupun demikian, mereka tetap mempertahankan kepercayaan mereka dengsn segala kekuatan. Kenapa? Kerana apa yang diserukan oleh Muhammad SAW itu akan menghancurkan dominasi mereka, kelainan mereka dan kebanggaan mereka akan nenek moyang serta kekayaan yang mereka warisi yang melambangkan tingkat-tingkat masyarakat dalam pegertiannya yang paling kejam.


Rombongan haji melakukan wukuf di Arafah dan melakukan perjalanan ke Mina dan Mekah dari sana. Sedangkan orang Quraisy melakukan wukuf di Muzdalifah dan dari sana pula mereka memulai perjalanan. Lalu Muhammad SAW, yang juga seorang pemuka Quraisy melakukan wukuf di Arafah. AlQuran memerintahkan orang Quraisy :

"Dan mulailah perjalanan dari Mina dan Mekah itu dari tempat di mana orang lain memulakannya."AlBaqarah:199).

Ini dengan maksud untuk merealisasikan persamaan mutlak antara semua manusia.

Seorang laki-laki yang termasuk pemuka Quraisy merasa terlalu bongkak untuk mengahwinkan anak wanitanya atau saudara wanitanya dengan seorang laki-laki Arab biasa sahaja. Lalu Muhammad juga seorang pemuka Quraisy, mahu mengahwinkan puteri pamannya Zainab bt Jahsy dengan budak yang telah dimerdekakannya, Zaid.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. ada seorang wanita dari kalangan tinggi Bani Makhzum mencuri. Orang-orang Quraisy merasa berkewajiban membantunya. Mereka berkata:

"Siapa di antara kamu yang dapat membicarakan persoalan ini dengan Rasulallah SAW? Mereka menjawab"siapa lagi yang lebih berani dari Usamah bin Zaid yang amat disayangi Rasulallah SAW? lalu Usamah membicarakannya dengan Rasulallah SAW. Lalu beliau menjawab: "apakah engkau minta keringanan dalam persoalan hukum Tuhan yang telah ditentukannya. Lalu beliau berpidato:

"Orang-orang sebelum kamu menjadi hancur kerana bila ada orang mulia yang mencuri mereka biarkan sahaja.Kalau orang lemah mencuri mereka tegakkan hukuman. Demi Allah,jika Fatimah binti Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Empat belas abad setelah Muhammad SAW, umat manusia masih tetap mencari-cari dan mencoba dalam kenaikan yang sukar ini untuk sampai ke ufuk dunia, yang memang telah dicapainya di alam kenyataan dan realiti, tetapi belum di dalam impian dan khayalan.


alKundangi,
2.8.2009,
disunting dari:Syed Qutb,
Dirasatul Islamiyyah.

http://alkundangi.blogspot.com

No comments: