ads

emel kepada (pendapat,komen, artikel)

zainal55@yahoo.com

Friday, August 7, 2009

PENDOBRAK BERHALA -III

Ia merupakan revolusi menentang keaniyaan, penyelewengan, dan kesewenang-wenangan. Revolusi yang telah melucuti para penguasa dan sultan-sultan dari segala hak istimewa mereka, dari kekuasaan. Sebabnya adalah kerana ia mengembalikan dalam persoalan hukum dan peundangan seluruhnya kepada Allah da mengembalikan seluruh persoalan yang menyangkut dengan pemilihan orang yang akan melaksanakan hukum dan undang-undang itu kepada rakyat

"Kalau kamu berkata , maka berkatalah dengan adil, walau pun mengenai seorang anggota kerabat terdekat (AlAn'am:152).

"janganlah kebencian sesuatu golongan menjadikan kamu bertindak tidak adil.Berlaku adilah kerana ia lebih dekat kepada takwa dan takutlah kepada Allah." AlMaihad:8).

Jadi ia merupakan satu keadilan mutlak yang timbangannya tidak pernah digoncang oleh rasa benci atau kasih. Keadilan itu dapat dinikmati oleh seluruh anggota umat Islam. Tidak ada perbezaan berdasarkan kemuliaan dan keturunan., atau kerana harta dan kewibawaan. Keadilan ini juga dinikmati oleh bangsa-bangsa lain walau pun antara mereka dan kaum muslimin terdapat rasa kebencian. Ini merupakan puncak keadilan yang belum pernah dicapai oleh undang-undang antarabangsa manapun sampai saat ini, dan juga belum sampai dicapai oleh undang-undang dalam negeri manapun.

Jika ada orang meragukan hal ini mereka dapat memerhatikan bagaimana keadilan hanya untuk sikuat dan bukan untuk silemah di antara bangsa-bangsa. Perhatikan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berperang. Kemudian cuba pula perhatikan keadilan orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika Syarikat, serta keadilan orang kulit putih terhadap kulit berwarna di Afrika Selatan. Kenyataan-kenyataan ini dirasa sudah cukup dan tidak perlu dijelaskan lagi kerana semua orang sekarang ini mengetahuinya.

Yang penting dalam keadilan Islam itu adalah bahawa semuanya itu bukan hanya teori, tetapi telah mendapat kesempatan untuk dipraktikkan di alam kenyataan. Kenyataan sejarah telah dapat memelihara contoh-contoh yang cukup umum diketahui.

Syed Qutb,
disunting dari: Dirasatul Islamiyyah.
http://alkundangi.blogspot.com
7.8.2009.

No comments: